Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 95

 Сторінка психолога

 

                                                          Дитинство – не підготовка до майбутнього

                                                         життя, а життя теперішнє, яскраве,

                                                         самобутнє.

                                                             І від того, як минуло дитинство,великою  

                                                        мірою залежить, якою людиною стане

                                                        сьогоднішній малюк.

                                                                                                    В. Сухомлинський

        Умови сьогодення ставлять перед особистістю багато завдань та вимог. Особливо вимогливим є навколишнє середовище, адже для успішної життєдіяльності потрібна різнобічна сумісність із навколишнім. Варто зазначити, що внаслідок зміни соціальних орієнтирів та відносин усталена система вартостей  і способу життя людей сьогодні потребує певного переоцінювання і усвідомленого переосмислення. Тому для психологів та педагогів  одним із завдань є пошук нових підходів та розв’язання проблеми введення дитини в соціальне середовище.

        Робота практичного психолога в дошкільному навчальному закладі є цілісною, системно організованою діяльністю, у процесі якої  створюються соціально-психологічні й педагогічні умови для успішного навчання та психічного розвитку кожної дитини. Тобто такі умови, які дозволяють кожній дитині в найбільш сприятливій формі об’єднати завдання особистісного психологічного розвитку, соціалізації й у вирішенні кожного з них досягти певних особистісно значущих та соціально прийнятних результатів.

        Завдання психологічної служби системи освіти полягають:

 - у сприянні повно повноцінному особистісному та інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;

 - у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного значення;

 - у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку дитини.

         Основною метою роботи практичного психолога є усунення у дітей відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, подолання різних форм девіантної поведінки, і зрештою – формування соціально корисної життєвої перспективи.

         Однією з запорук успіху є своєчасність. Дощкільний вік є найкращим для початку роботи у цьому напрямі, що зумовлено психофізичними  особливостями дітей.

         Саме в цей час у них починається активний розвиток самопізнання, формування самооцінки, гостро відчувається бажання заслужити схвалення, визнання, а провідною діяльністю стає гра. Діти граються із задоволенням і розвиваються під час гри.

         Ці особливості дозволяють в дошкільному навчальному закладі здійснювати цілеспрямовану діяльність щодо корекційного впливу на  підростаюче покоління в ігровій формі.

        І саме від нас, від дорослих, які перебувають поруч з дитиною, залежить  формування особистості, її місце в колективі, її статус.