Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 95

 

Педагогічний колектив

 

 

               Щоранку гостинно відчиняє двері ДНЗ №95 для дітей, що розташований  у Шевченківському районі м. Львова.

       Тут працює дружній колектив творчих педагогів з високим рівнем педагогічної майстерності. Дошкільний  навчальний  заклад   діє  згідно  з  Конституцією  України, Конвенцією  «Про права  дитини», Законами  України «Про освіту», « Про працю», «Про  охорону  дитинства», « Про забезпечення  санітарно –епідемічних  норм» , Статуту закладу, Колективної  угоди, Правил  внутрішнього  трудового  розпорядку та  посадових  інструкцій.

         Закон України «Про дошкільну освіту» у новій редакції наголосив, що

саме дошкільна освіта є початковою ланкою системі неперервної освіти. Дошкільна освіта – це цілеспрямований процес навчання і виховання дітей дошкільного віку, який базується на інтеграції родинного та суспільного

виховання на засадах національної культури та сучасних досягнень педагогічної та психологічної наук, надбання світового досвіду.

             Немає визначеної межі, коли людина може завершити освіту, проте  чітко визначений період, коли освіту треба розпочати – це дошкільний вік.

            Навчальний рік в дошкільному закладі починається, як і в школі – з

1 вересня. Завдання, що ставить перед собою педагогічний колектив – це:

         -  Профілактика, діагностика та корекція порушень психофізичного розвитку;

         -  Нові підходи до навчання рідної мови відповідно до програми «Українське дошкілля»;

         -  Усунення мовленнєвих патологій; 

         -  Магнетизм народної казки;

         -  Українські пісні і обряди в житті дошкільнят;

         - Пізнавальна активність дитини – психологічні основи розвитку  дошкільника

          -  Писанкарство – стародавній вид українського мистецтва.

          -  Розвиток рухової активності як засобу мовленнєвого і пізнавального розвитку дітей раннього віку, тощо.

            Протягом  року  медичним  персоналом здійснюється  огляд  дітей та відповідально ведеться  медична  документація. Показники  здоров’я  високі. І  закладі  освіти  протягом  року  не  зафіксовано  жодного  інфекційного  захворювання , лише  поодинока  реєстрація  ГРВІ.  У  групових  приміщеннях  зберігаєтьсяся  відповідний  тепловий  режим , планова  навчально –ігрова  діяльність та  одяг дітей все  це  впливає  на  збереження  здоров’я  дітей.

Двічі  на  рік  заклад  проводив  Тижні  безпеки  життєдіяльності  дітей.

           Педагоги  ведуть  просвітницьку роботу  не лише  з  дітьми, але і їх  батьками. У ДНЗ   не  було  жодного  випадку  травматизму , як  серед  дітей, так і серед  персоналу.                                             

           Слід зазначити, що педагоги дають дітям хороші знання з таких ліній розвитку, як пізнавальний, соціально- моральний, емоційно-ціннісний, художньо-естетичний, мовленнєвий. Працюючи над креативним і фізичним розвитком дітей педагоги здійснюють індивідуальний підхід, враховуючи психофізичні особливості кожної дитини. На заняттях, прогулянках, святах у формі подорожей, ігор, забав, проводиться  в ДНЗ робота з фізичного розвитку дітей.

       Завідувачем  ведеться  контроль  за  навчальною  діяльністю  дітей, за  вдосконаленням  педагогічної   майстерності  вихователів. Систематично  та  планово  здійснюється  порівняльна  характеристика  здобутих  знань  та  умінь  дітей, щодо  вимог  програми «Українське дошкілля». Добираються  відповідні  методи  та  прийоми  для  дітей, щоб  через  дослідницьку  діяльність, через  пошукову  та ігрову діяльність  дитина  здобула  знання  та  уміння і  зуміла  застосувати  ці  знання  у  житті.

          Колектив ДНЗ намагається працювати і працює в єдності  з батьками у справі виховання дітей та підготовки їх до навчання у школі та вмінні орієнтуватись у суспільному житті.

         ДНЗ тісно співпрацює з церквою Св. Параскевії та ЗСШ №22 м. Львова.

         Дошкільний навчальний заклад є базовим для проходження педагогічної практики студентами Львівського педагогічного коледжу.

         Дошкільний навчальний заклад працює за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», основою якої є дитина як особистість. Важливим є навчити дитину не тільки вмінню застосовувати свої завдання, а й бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб, оперувати і  управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати рішення, навчатись упродовж життя.

             В ДНЗ працює дві групи компенсую чого типу, а тому педагогічний колектив працює над мовленнєвим та психофізичним розвитком дошкільнят.

           В ДНЗ працює гурток по навчанню дітей іноземної (англійської)  мови.

 

         Навчальну діяльність у нашому дитячому            садку здійснюють такі педагоги:

 

 

Харко Надія Олексіївна - вихователь групи компенсуючого типу для дітей з важкими розладами мовлення.
Освіта: вища педагогічна. Львівський національний університет імені І. Франко ( історичний факультет).                                                                                                                    Львівське педагогічне училище №1.
Стаж роботи в закладі - 15 років.

 

Гаврилюк Надія Василівна - вихователь різновікової групи.
Освіта: вища педагогічна. Полтавський педагогічний університет імені Короленка.                                   Бродівський педагогічний коледж.
Стаж роботи в закладі - 4 роки. 

 

ПАЛЮХ ОКСАНА МИХАЙЛІВНА - ВИХОВАТЕЛЬ ГРУПИ ДЛЯ ДІТЕЙ З ЗПР.
ОСВІТА: СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛЬНА. ЛЬВІВСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ УЧИЛИЩЕ №1
СТАЖ РОБОТИ В ЗАКЛАДІ - 2 РОКИ